DHKT

Học bổng từ "Quỹ học bổng của Giáo sư Yoshiaki Takahashi"

22/12/2017
- Trị giá học bổng: Bằng mức học phí năm học 2017-2018 và sinh hoạt phí 10.000.000đ/SV
- Tiêu chí: Sinh viên thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
- Hạn nộp hồ sơ: Ngày 15/01/2018 
- Thông tin chi tiết: https://goo.gl/ZwGJf7
Nguồn: Phòng Công tác Sinh viên