DHKT

HỌC BỔNG SACOMBANK - ƯƠM MẦM CHO NHỮNG ƯỚC MƠ (DÀNH CHO SINH VIÊN 38K)

06/08/2015

Văn phòng Khoa thông báo tiếp nhận hồ sơ xét học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2015 – Dành cho sinh viên Khóa 38K. Các thông tin học bổng như sau:

1. Số lượng học bổng toàn trường: 8 suất

2. Đối tượng sinh viên: SV các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng

3. Giá trị học bổng: 3.000.000 VNĐ & Quà của Ngân hàng Sacombank/suất

4. Tiêu chuẩn xét chọn: 

+ Sinh viên khóa 38K, niên khóa 2012-2016
+ Điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 3.0/4.0
+ Kết quả rèn luyện loại tốt trở lên
+ Ưu tiên sinh viên đã nhận học bổng của Sacombank các năm trước
+ Có hoàn cảnh gia đình khó khăn và luôn phấn đấu trong học tập
+ Chưa nhận học bổng của các tổ chức xã hội khác trong năm 2014-2015

5. Hồ sơ bao gồm: 

+ Danh sách đề nghị của Khoa quản lý SV (Khoa sẽ làm giấy này, các bạn không cần chuẩn bị)
+ Đơn đăng ký nhận học bổng Sacombank (Download tại đây)
+ Bài viết "ước mơ của tôi" (Download mẫu giấy tại đây)
+ Bảng điểm tích lũy học tập (nếu có)
+ Giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (nếu có)

6. Hạn cuối nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa chậm nhất là sáng ngày 10/08/2015.