DHKT

Chúc mừng Tiến sĩ Hồ Thị Hải Ly

24/03/2021
Chúc mừng TS. Hồ Thị Hải Ly đã trải qua chặng đường học tập, nghiên cứu và đạt được thành quả là tấm Bằng tiến sĩ.
Trong quá trình nghiên cứu, TS. Hồ Thị Hải Ly đã công bố nhiều công trình trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí Khoa học và hội thảo.
Xin chúc mừng tân tiến sĩ Hồ Thị Hải Ly. Mong rằng Tiến sĩ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp khoa học và đào tạo trong thời gian tới.