DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia về Tài chính & Ngân hàng (DCFB 2020)

29/10/2019

Kính gửi: Quý Nhà Khoa học

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng lần thứ hai tại Đà Nẵng (DCFB, 2020) với chủ đề “Hệ thống Tài chính – Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ”.

I. Mục tiêu của Hội thảo

Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng (DCFB 2020) với chủ đề “Hệ thống Tài chính – Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ ” sẽ là một diễn đàn học thuật, tạo cơ hội thảo luận kết quả nghiên cứu của cộng đồng hoạt động khoa học và hoạt động thực tiễn nhằm đạt được các đồng thuận có căn cứ khoa học với mục tiêu phát huy tốt nhất vai trò của hệ thống tài chính – ngân hàng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ đã và đang diễn ra trong hệ thống tài chính – ngân hàng.     

II. Nội dung của Hội thảo

Những báo cáo khoa học của Hội thảo tập trung các chủ đề có tính gợi ý sau (nhưng không giới hạn):  

a. Tác động của hệ thống tài chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội;

b. Tác động của công nghệ đối với hoạt động của hệ thống tài chính;

c. Tác động của công nghệ số hóa/cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động tài chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội;

d. Quản trị Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trong bối cảnh cách mạng công nghệ từ thực tiễn khu vực Miền Trung – Tây Nguyên ;

e. Vấn đề phân cấp, phân quyền giữa TƯ và địa phương trong quản lý tài chính công;

f. Thúc đẩy liên kết giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng và vận dụng các công cụ tài chính nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực Miền Trung – Tây Nguyên;

g.  Hiệu quả kinh doanh và quản trị rủi ro của Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác: đặc thù địa phương và những đặc điểm có tính phổ quát;

h. Các chủ đề khác có liên quan.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

1. Thời gian: dự kiến lúc 13h45, ngày 24 tháng 4 năm 2020 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng –  71 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

IV. Ngôn ngữ, quy định hình thức bài viết gửi bài Hội thảo

1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

2. Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia: 3.000 đến 5.000 từ không kể tài liệu tham khảo và phụ lục;

§  Các mục tối thiểu: (1) Tên bài viết; (2) Tên tác giả/ nhóm tác giả và đơn vị công tác; (3) Tóm tắt: 300-500 từ; (4) 2-5 từ khóa; (5) Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; (6) Kết quả nghiên cứu, thảo luận và hàm ý chính sách; (7) Tài liệu tham khảo; (8) Phụ lục (nếu có).

§  Tùy theo nội dung và phương pháp nghiên cứu, bài viết có thể có các mục khác thích hợp.

§  Định dạng: soft copy (word), phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, dãn dòng: single.

3. Thời hạn nhận bài viết: Hạn cuối gửi bài trước ngày 07/02/2020 (Thứ Sáu).

4. Địa chỉ gửi bài:

Tác giả gửi bài viết qua email: hoithao@due.edu.vnBài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

V. Lệ phí tham dự Hội thảo: 1.000.000đ/tác giả

§  Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 14/04/2020;

§  Giảm 50% đối với các đại biểu tham dự nộp lệ phí sớm trước 24/3/2020;

§  Giảm 50% đối với Giảng viên, Nghiên cứu sinh - học viên cao học của các trường đồng tổ chức có bài được chấp nhận đăng kỷ yếu của Hội thảo (Chỉ áp dụng 1 hình thức hỗ trợ/ 1 người).

    Thông tin về tài khoản:

§  Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế

§  Số tài khoản: 117.000.009.060; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn.

§  Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ: “Tên tác giả - nộp tiền tham dự Hội thảo DCFB 2020”.

VI. Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

PGS.TS. Lâm Chí Dũng, Ban tổ chức Hội thảo (Điện thoại: 0905.118.078, email: dunglc@due.edu.vn);

TS. Hoàng Dương Việt Anh, Ban nội dung Hội thảo (Điện thoại: 0903506063, email: anhhdv@due.edu.vn);

ThS. Dương Quỳnh Anh, Thư ký Hành chính (Điện thoại 0236-3954243, email: khoahoc@due.edu.vn);

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Nhà Khoa học tham dự và viết bài cho Hội thảo.

Trân trọng./.