DHKT

NGÀY HỘI THÔNG TIN DU HỌC Ý

15/10/2018

Thông báo về "Ngày hội thông tin du học Ý"

Căn cứ công văn số 1233/TB-ĐHNN của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng vào thứ Sáu, ngày 12/10/2018, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế xin Thông báo đến Quý thầy cô và các bạn sinh viên thông tin về "Ngày hội thông tin du học Ý" cụ thể như sau:

Đơn vị tổ chức: Đại sứ quán Ý tại Hà Nội, Lãnh sự quán Ý tại thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN phối hợp tổ chức.
Thời gian: 8h30 ngày 16 tháng 10 năm 2018 (Thứ Ba)
Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Tại Ngày hội sẽ có nhiều thông tin học bổng du học toàn phần và bán phần tại Ý do Đại sứ Quán và các Trường Đại học tại Ý tham gia Ngày hội cấp cho ứng viên đủ điều kiện.

Quý thầy cô và các bạn sinh viên đăng ký tham dự gửi email qua địa chỉ: dung.tlk@due.edu.vn (cô Kim Dung). Thông tin đăng ký bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, Khoa/Phòng ban công tác (đối với cán bộ, giảng viên). 
Hạn cuối đăng ký trước 15h00 ngày 15 tháng 10 năm 2018 - Thứ Hai

Cre: Phòng Khoa học và HTQT