DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG KEIDANREN & JCCI NĂM 2023

24/02/2023

1. Số lượng và giá trị học bổng

Số lượng: 03 suất. Giá trị mỗi suất: 7.000.000 đồng. (Mỗi Khoa sẽ xét chọn 01 SV phù hợp với các tiêu chí của học bổng và gửi danh sách cho Hội đồng xét duyệt).

2. Tiêu chí xét chọn ứng viên

- SV có Điểm học tập trung bình chung từ 3.2/4.0 trở lên, Điểm rèn luyện trung bình từ loại Tốt trở lên;

- SV đã có chứng chỉ tiếng Nhật;

- SV chưa nhận học bổng hoặc nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức/cá nhân ngoài trường trong năm học 2022-2023 (trừ Học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho SV thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước);

- Tiêu chí phụ: SV có hoàn cảnh khó khăn (ví dụ: Hộ nghèo/Cận nghèo, có bệnh tật, bị khuyết tật…) hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số. SV có thành tích trong các cuộc thi, có chứng nhận đã đóng góp tích cực cho cộng đồng/Nhà trường.

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

3.1. Phương thức đăng ký: SV nộp hồ sơ trực tiếp về Khoa Kinh doanh quốc tế (tầng 4 toà nhà đa năng)

3.2. Hồ sơ bao gồm: (Bỏ trong bì hồ sơ)

- Đơn xin học bổng (viết tay hoặc đánh máy);

- Bản photo chứng chỉ tiếng Nhật;

- Bản điểm học tập/rèn luyện có kết quả trung bình (nếu SV chưa thể xin được bảng điểm thì có thể nộp trước bản in hình chụp kết quả học tập/rèn luyện trong tài khoản cá nhân của SV trên website Trường);

- Bản photo giấy tờ xác nhận gia cảnh; Giấy khen; Giấy chứng nhận; Minh chứng đóng góp cho cộng đồng/Nhà trường... (nếu có).

3.3. Hạn cuối SV nộp hồ sơ về Khoa: trước 9h sáng ngày 27/02/2023 (sáng thứ 2).