DHKT

THÔNG BÁO NỘP HỌC BỔNG DÀNH CHO SV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 45K, 46K, 47K, 48K

10/02/2023

Nhà trường gia hạn cho sinh viên nộp hồ sơ xét học bổng cho SV có Hoàn cảnh khó khăn đến trước ngày 15/02/2023 (thứ tư). Thời gian nộp như sau: Sáng thứ 2, chiều thứ 3 và cả ngày thứ 4 ( trong giờ hành chính) 

Riêng SV Khóa 45K: phải đang đi thực tập hoặc có lịch học tại học kỳ II năm học 2022-2023 sẽ được nộp hồ sơ xét học bổng HCKK.

Bước 1: Sinh viên đăng kí tại Form: https://bom.so/hocbongHCKK

Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ tại Khoa

Thông báo nộp hồ sơ: https://bom.so/qcA6N1

Biểu mẫu và hướng dẫn cụ thể: https://bom.so/QNG4uk

Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ: 15/02/2023