DHKT

05 LOẠI HỌC BỔNG/CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẠN CÓ THỂ NHẬN KHI THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH (HỆ CHÍNH QUY)

17/08/2022

HỌC BỔNG TÀI NĂNG 

Đối tượng: SV thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng và SV đạt điểm cao vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng hệ chính quy, tuyển sinh đại học năm 2022.

Loại HB: Toàn phần (100% học phí), Bán phần (50% học phí), Khuyến khích (25% học phí)

Thứ tự ưu tiên:

1. Đạt giải Quốc tế hoặc giải cấp Quốc gia bậc Trung học phổ thông (THPT).

2. Có điểm trúng tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT hoặc kết quả học tập THPT đạt từ 27,5 điểm trở lên.

3. Có điểm trúng tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2021 từ 1.100 trở lên.

4. Tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (vòng thi Tuần trở lên)

5. Đạt giải kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương).

6. Có chứng chỉ IELTS (từ 5.5) và TOEFL iBT (từ 46).

Ghi chú:

- SV được cấp HB vào Học kỳ I (Năm học thứ 1).

- Đối với loại HB Toàn phần, từ học kỳ tiếp theo, nếu SV duy trì liên tục kết quả học tập từ Giỏi, rèn luyện từ Tốt trở lên, sẽ tiếp tục được xét cấp HB toàn phần.

- Đối với loại HB Bán phần và Khuyến khích, từ học kỳ II, SV được xét cấp HB học tập và rèn luyện như các SV khác.

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP – RÈN LUYỆN 

Đối tượng: Tất cả SV hệ chính quy

Loại HB: Xuất sắc (100% học phí), Giỏi (75% học phí), Khá (50% học phí)

Thứ tự ưu tiên: Xét đồng thời mức Xếp loại học tập và Xếp loại rèn luyện từ trên xuống.

Ghi chú: SV quốc tế có kết quả Học tập - Rèn luyện từ Khá trở lên được cấp học bổng Khuyến khích Học tập – Rèn luyện theo tiêu chuẩn và mức cấp như SV Việt Nam.

Quy định: Nếu SV vừa thuộc đối tượng nhận Học bổng Tài năng và Học bổng Khuyến khích Học tập – Rèn luyện trong cùng một học kỳ thì SV sẽ được cấp Học bổng có mức cao hơn.

HỌC BỔNG SV VƯỢT KHÓ 

Đối tượng: SV có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và có kết quả học tập từ Trung bình, rèn luyện từ loại Khá trở lên.

Loại HB: Bán phần (50% học phí), Khuyến khích (25% học phí), Trả lãi vay

ngân hàng (100% lãi vay tại ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, tối đa 4 năm/SV)

Thứ tự ưu tiên:

1. Mồ côi cả cha lẫn mẹ (Gia đình khó khăn)

2. Sinh viên bị khuyết tật (Gia đình khó khăn)

3. Hộ nghèo

4. Hộ cận nghèo

5. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

Đối tượng: SV thuộc các đối tượng chính sách năm học 2022-2023 theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.

Hình thức: Miễn, giảm học phí

Đối tượng: SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Hình thức: Hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở