DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

15/08/2022

Học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa 45K

Học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa 46K, 47K

Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xét học bổng Khuyến khích học tập nhằm hỗ trợ sinh viên có Hoàn cảnh khó khăn, Sinh viên đọc thật kĩ thông báo và lưu ý để nộp hồ sơ đúng quy định và đúng thời hạn. 

- Sinh viên bắt buộc phải đăng kí tại Form: https://bom.so/Odvqll

- Thời hạn đăng ký: trước15h00 ngày 09/09/2022

- Sau khi đăng ký trực tuyến trên Form, sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế (tầng 4 tòa nhà đa năng). Buổi sáng từ 8h đến 10h30', Buổi chiều từ 14h đến 16h30'.

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp: trước 17h00 ngày 09/09/2022.

Lưu ý: sinh viên phải thực hiện đầy đủ 2 bước là đăng ký trực tuyến sau đó nộp hồ sơ trực tiếp tại VP Khoa, thiếu 1 trong 2 bước sẽ bị loại hồ sơ (Nhiều SV đăng ký mà không nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ mà không đăng ký Online đều bị loại hồ sơ), đơn xin cấp học bổng phải làm theo mẫu mới năm 2022....

- Nội dung thông báo, biểu mẫu và lưu ý: https://bom.so/mEMCfm

Sinh viên đọc kỹ các lưu ý để nộp hồ sơ theo đúng quy định, mọi trường hợp chậm trễ, thiếu sót, sai quy định sinh viên chịu trách nhiệm.