DHKT

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ HỌC BỔNG VỪ A DÍNH NĂM HỌC 2021-2022

29/04/2022

Đối tượng và tiêu chí xét chọn:

Là sinh viên người dân tộc thiểu số đang theo học hệ đào tạo chính quy tập trung thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau:

- Có kết quả học tập đạt loại khá trở lên và xếp loại Hạnh kiểm tốt trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn);

Giá trị học bổng: 1.500.000đ/suất

Thời gian và hồ sơ xét học bổng:

Thời gian nộp: 

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp về VP Khoa Kinh doanh quốc tế hạn cuối đến 11h00 ngày 04/05/2022. 

Hồ sơ bao gồm:

- Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 (SV in từ website)

- Bản sao hoặc giấy tờ xác nhận hoàn cảnh gia đình

- Bản sao các chứng nhận về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể, hỗ trợ cộng đồng....(nếu có)

Lưu ý: Tất cả giấy tờ trên yêu cầu sinh viên đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, SĐT, Email