DHKT

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ HỌC BỔNG CỦA GIÁO SƯ YOSHIAKI TAKAHASHI HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2021-2022

15/04/2022

Nhà trường hướng dẫn nộp hồ sơ quỹ học bổng của Giáo sư Yoshiaki Takahashi năm học 2021 - 2022 dành cho sinh viên các khóa 44K, 45K, 46K, 47K có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể như sau:

Thời gian nộp: SV nộp hồ sơ trực tiếp về VP Khoa Kinh doanh quốc tế hạn cuối đến hết ngày 25/04/2022 (Buổi sáng từ 8h đến 11h, Buổi chiều từ 14h đến 16h30')

SV xem TB chi tiết tại: https://tinyurl.com/5bnkzr4v

SV tải mẫu đơn tại: https://tinyurl.com/2p8zzta5

SV tải giấy xác nhận HCKK tại: https://tinyurl.com/n2pxx6jz

SV nộp hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin xét cấp học bổng của Giáo sư Yoshiaki Takahashi cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 

- Các minh chứng tương ứng theo từng hoàn cảnh gia đình SV (có công chứng)

- Bảng điểm kết quả học tập học kỳ I/2021-2022.

Lưu ý:

SV đã nộp hồ sơ học bổng có hoàn cảnh khó khăn của Nhà trường trong tháng 03/2022 vẫn được nộp hồ sơ quỹ học bổng của Giáo sư Yoshiaki Takahashi trong đợt này. 

Mọi trường hợp chậm trễ, không đúng quy định, hồ sơ nộp qua đường bưu điện thất lạc hoặc thiếu hồ sơ sẽ không được xem xét.

Khoa KDQT.