DHKT

THÔNG BÁO HỖ TRỢ SV DUE VÀ GIA ĐÌNH SV GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19, HKII/2021-2022

31/03/2022

Nhằm chia sẻ những khó khăn và đồng hành cùng SV và gia đình SV bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh Covid-19. Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN thông báo chính sách hỗ trợ tài chính cho SV các khóa 44K, 45K, 46K, 47K trong học kỳ II năm học 2021-2022. Cụ thể như sau: 

- Sinh viên thuộc đối tượng trên kê khai thông tin tại : https://bitly.com.vn/m9ck2 trước ngày 12/04/2022

- Thời gian nộp hồ sơ: SV nộp trực tiếp hồ sơ về VP Khoa Kinh doanh quốc tế trước ngày 12/04/2022 (Buổi sáng từ 8h đến 11h, Buổi chiều từ 14h đến 16h30')

- SV xem TB chi tiết tại: https://bitly.com.vn/mvo0lq

- SV tải mẫu đơn tại: https://bitly.com.vn/dmeg0w

Lưu ý: 

- SV thuộc đối tượng nào phải nộp đúng hồ sơ và minh chứng theo đối tượng đó. Nhà trường sẽ căn cứ vào kết luận của Hội đồng xét duyệt để cấp từng mức hỗ trợ cụ thể theo Nhóm đối tượng 1 và Nhóm đối tượng 2.

- SV đã nhận học bổng hỗ trợ từ các doanh nghiệp trong học kỳ II/2021-2022 thì không thuộc đối tượng nhận gói hỗ trợ này.

- SV đã nộp hồ sơ học bổng có hoàn cảnh khó khăn của Nhà trường trong tháng 03/2022 vẫn thuộc đối tượng được nộp hồ sơ hỗ trợ đợt này. 

- Tất cả hồ sơ bệnh án có xác nhận của bệnh viện (sinh viên thuộc F0 phải điều trị tại bệnh viện) tính thời gian từ kỳ 2/21-22. (Tháng 01/2022 đến nay).

Mọi trường hợp chậm trễ, không đúng quy định, hồ sơ nộp qua đường bưu điện thất lạc sẽ không được xem xét.