DHKT

QUYẾT ĐỊNH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

21/01/2022

QUYẾT ĐỊNH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP  

Hỗ trợ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Khóa 44K, 45K HK I 2021-2022

Khóa 46K HK II 2020-2021

Nhà trường xét cấp 180.131.250 đồng cho 67 sinh viên Khoa Kinh doanh quốc tế được nhận học bổng hoàn cảnh khó khăn thuộc diện mồ côi cả cha và mẹ, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ các em trang trải chi phí học tập.

Trong thời gian qua, nhiều gia đình sinh viên phải trải qua những khó khăn do dịch Covid 19, nên Ban giám hiệu Trường Đại học kinh tế - ĐHĐN đã tìm hiểu, quan tâm và có những chính sách hết sức cụ thể, kịp thời cũng như tăng thêm các khoản hỗ trợ để giúp cho em bớt được phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Danh sách HB HCKK: https://bit.ly/3KyvCIK