DHKT

THÔNG BÁO HỌC BỔNG HAVILAND NĂM 2021

15/10/2021

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn:

- Tân sinh viên khóa 47K
- Có kết quả cao trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 từ 25 điểm
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

2. Số lượng và giá trị học bổng:

- Số lượng: 04 suất
- Giá trị học bổng: 1.000.000đ

3. Hồ sơ xét học bổng gồm: (đính kèm các giấy tờ này vào link bên dưới)

- Thư xin tài trợ học bổng
- Giấy báo nhập học
- Bản sao giấy chứng nhận các giấy tờ ưu tiên khác (thành tích hoạt động, giải thưởng, xác nhận hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo...).

Sinh viên xét học bổng đăng ký tại: https://forms.gle/Jh9WeXneMVEJzwhQ6

Nguồn: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng