DHKT

THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA TỔ CHỨC VESAF - NFP NĂM HỌC 2021-2022

11/10/2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học bổng của tổ chức VESAF - NFP năm học 2021-2022

Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có học lực đạt loại Khá và hạnh kiểm loại Khá trở lên (Sử dụng kết quả năm lớp 12 đối với sinh viên năm 1, khóa 2021) và chưa nhận học bổng nào trong năm học 2021-2022.

Trị giá học bổng: 400USD/suất/năm học (được trao trong suốt quá trình học tập dựa trên kết quả học tập). Tổng cộng 08 suất, mỗi khóa 02 suất.

Hồ sơ học bổng:

Sinh viên đăng ký xét học bổng trước 15h00 ngày 14/10/2021 tại đây: https://forms.gle/ZouHbeRdVTkTCokg9

Scan hồ sơ gửi vào mail trước 15h00 ngày 14/10/2021, ghi tiêu đề "Hồ sơ học bổng VESAF, NFP"_Họ tên_lớp : phongcongtacsinhvien@due.edu.vn

Gửi hồ sơ giấy về Trường (Địa chỉ: Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) theo dấu bưu điện trước 0h00 ngày 14/10/2021, gồm:

- Đơn xin học bổng, SV tải mẫu tại đây: https://bit.ly/3BuUdJi
- Bảng điểm học tập năm học 2020-2021, nếu chưa có kết quả học kỳ 2 thì nộp bảng điểm học kỳ 1/2020-2021. Đối với sinh viên khóa 47K, SV gửi bản sao học bạ và giấy báo trúng tuyển.
- 01 ảnh chụp toàn thân sinh viên.
- 01 ảnh chụp toàn thể gia đình trước ngôi nhà đang ở
- Bản sao chứng thực các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh bản thân và gia đình, ghi địa chỉ nhà phía sau tấm ảnh này (Lưu ý: Trên bì thư ghi: Hồ sơ học bổng VESAF, NFP)

Nguồn: Phòng Công tác sinh viên