DHKT

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN NGẮN HẠN TẠI NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - NKUST (ĐÀI LOAN)

03/10/2021

Trường Đại học Kinh tế thông báo đến sinh viên chương trình trao đổi ngắn hạn tại National Kaohsiung University of Science and Technology - NKUST (Đài Loan) trong khuôn khổ hợp tác giữa hai trường.

1. Thời gian trao đổi

Kỳ mùa Xuân năm 2022 (tháng 02/2022 - 06/2022)

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên được nhận học bổng

Quyền lợi:

- Sinh viên Trường Đại học Kinh tế được miễn 100% học phí tại NKUST

- Thời gian và kết quả học tập tại NKUST được công nhận vào chương trình học tập của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế.

Nghĩa vụ:

- Chịu các khoản chi phí phát sinh trong thời gian tham gia chương trình trao đổi tại NKUST;

- Hoàn thành đóng học phí chính quy tại Trường Đại học Kinh tế và các lệ phí theo quy định của Nhà trường đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi này;

- Kết thúc thời gian trao đổi, sinh viên phải trở về nước và thực hiện báo cáo với Nhà trường thông qua Phòng KH&HTQT.

3. Tiêu chí xét chọn

- Là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

- Là sinh viên năm 2, 3 và học kỳ I năm 4 tại thời điểm tham gia chương trình trao đổi.

- Có điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 2.5/4.0 và điểm rèn luyện xuất sắc.

- Có chứng chỉ Tiếng Anh B1 hoặc tương đương hoặc chứng chỉ Tiếng Trung B1 trở lên.

- Có sức khỏe tốt.

4. Hồ sơ đăng ký

Sinh viên đăng ký tham gia vui lòng gửi hồ sơ bao gồm:

- Form đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên: http://bit.ly/2FjxDq6

- Đề nghị công nhận tương đương môn học: http://bit.ly/2BqiAZV

- Bản sao công chứng Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng tại thời điểm nộp hồ sơ);

- 01 Thư bày tỏ nguyện vọng (Motivation Letter);

- 02 Thư giới thiệu bằng tiếng Anh;

- Bảng điểm bằng tiếng Anh và tiếng Việt;

- Bản sao Hộ chiếu;

- Và hồ sơ theo yêu cầu của Trường đối tác.

5. Thông tin về NKUST

https://drive.google.com/drive/folders/16jcioWWY1rY7MivD696NxQ30OIByQXc1

https://eng.nkust.edu.tw/p/404-1131-37221.php

6. Factsheet for NKUST Student Exchange Program: chi tiết tại đây

7. Hạn nộp hồ sơ: 

Kỳ mùa Xuân năm 2022: trước 12h ngày 11 tháng 10 năm 2021

Hồ sơ nộp tại Phòng Khoa học & HTQT (cô Thuần), Phòng 301&302, Tầng 3, Nhà đa năng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Nếu có thắc mắc về thông tin chương trình trao đổi, xin vui lòng liên hệ qua email: interrelations@due.edu.vn

Thông tin chi tiết: 

https://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/14085/bid/456

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN