DHKT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2018 CỦA KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

30/03/2018

Năm 2018, khoa Thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN  tuyển sinh 02 ngành như sau:

Ngành Kinh doanh thương mại

·        Mã ngành: 7340121

·        Tuyển sinh chuyên ngành: Quản trị kinh doanh thương mại

·        Chỉ tiêu: 115

Ngành Thương mại điện tử

·        Mã ngành: 7340122

·        Tuyển sinh chuyên ngành: Thương mại điện tử

·        Chỉ tiêu: 140

Ký hiệu mã trường tuyển sinh: DDQ

Phạm vi  tuyển sinh: Xét tuyển học sinh các trường THPT trên toàn quốc

Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D90Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN xem ở đây: http://due.udn.vn/vi-vn/tuvantuyensinh2018
Trang tư vấn tuyển sinh trực tuyến của trường sẽ giúp giải đáp mọi thắc mắc về tuyển sinh của bạn: http://due.udn.vn/vi-vn/tuvantuyensinh2018/hd