DHKT

Mục tiêu ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch

Mục tiêu đào tạo

Chương trình Giáo dục đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu chung của Giáo dục đại học về phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe, còn hướng đến các mục tiêu sau:

- Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về tự nhiên, văn hóa, xã hội liên quan đến phát triển du lịch, những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong quản trị kinh doanh du lịch.

- Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu trong thực hành quản trị doanh nghiệp du lịch.

Chuẩn đầu ra

Sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch khi tốt nghiệp phải đạt các tiêu chuẩn sau:

Về kiến thức:

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế xã hội và quản trị kinh doanh

- Kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong các doanh nghiệp du lịch như hoạch định, quản trị tài chính, lãnh đạo nhóm, … cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định.

- Hiểu biết sâu sắc về hoạt động nghiệp vụ trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch điển hình như khách sạn, nhà hàng, lữ hành,…

- Hiểu biết về chính trị và giáo dục quốc phòng phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về kỹ năng:

- Thực hành quản trị trong điều hành các công việc thuộc các lĩnh vực tài chính, marketing, nguồn nhân lực và tổ chức cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch;

- Thực hành việc phối hợp các hoạt động của các bộ phận và chức năng trong doanh nghiệp du lịch;

- Xây dựng, thiết kế và thực thi các chương trình phục vụ cho công tác quản trị ở các doanh nghiệp du lịch, có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề quản trị, khả năng làm việc nhóm;

- Phân tích môi trường, xây dựng và thực thi các chiến lược phát triển các doanh nghiệp du lịch;

- Tự cập nhật kiến thức và có thể tiếp tục theo học các bậc học cao hơn ở trong và ngoài nước.

- Giao tiếp và giải quyết công việc bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh đạt cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF) hoặc tương đương.

- Sử dụng thành thạo tin học đạt trình độ B theo quy định của Đại học Đà Nẵng hoặc tương đương

- Giao tiếp tốt trong môi trường làm việc tập thể.

- Độc lập nghiên cứu các vấn đề quản trị, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Về thái độ và hành vi

- Luôn làm việc với tính kỷ luật và trách nghiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị, năng động và sáng tạo.

- Yêu nghề và có đạo đức nghề nghiệp.

- Quan hệ cộng đồng tốt và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

- Quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp.