DHKT

Thông báo về Chương trình giao lưu sinh viên tại Thành phố Daegu, Hàn Quốc

02/03/2017

Kính gửi các Thầy, Cô, và các bạn sinh viên,


Khoa Du Lịch nhận được thông báo từ Nhà trường về kế hoạch Chương trình giao lưu sinh viên tại Thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cụ thể như sau:

1.      Nội dung chương trình: hoạt động giao lưu sinh viên giữa Daegu và Đà Nẵng. Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động trao đổi học thuật, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, giao lưu thể thao, tham quan các địa điểm du lịch và các doanh nghiệp lớn cùng các hoạt động tình nguyện khác

2.      Số lượng: 02-03 sinh viên và 01 cán bộ Trường Đại học Kinh tế;

3.      Điều kiện:

-          Hiện là sinh viên đại học hệ chính quy năm hai hoặc năm ba;

-          Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp;

-          Có sức khỏe tốt;

-          Có kết quả học tập tốt, tham gia hoạt động đoàn và công tác xã hội tốt, có kỹ năng lãnh đạo;

-          Ưu tiên các sinh viên có năng khiếu văn nghệ;

-          Cam kết tham gia chương trình giao lưu dự kiến tổ chức tháng 8 tại Đà Nẵng.

4.      Hồ sơ yêu cầu:

-          Sơ yếu lí lịch (CV) bằng tiếng Anh;

-          Bài luận tiếng Anh không quá 1000 từ về nội dung: Động lực và kế hoạch tham gia chương trình.

5.      Thời gian tham gia chương trình: từ ngày 03/07/2017 đến ngày 06/07/2017;

6.      Địa điểm: Thành phố Daegu, Hàn Quốc.

7.      Chi phí:

-          Thành phố Daegu chi trả chi phí ăn, ở, di chuyển tại Daegu trong suốt chương trình;

-          Sinh viên tham gia tự trang trải chi phí di chuyển từ Việt Nam đến Hàn Quốc và ngược lại và các chi phí cá nhân có liên quan khác;

8.      Hạn chót nộp hồ sơ: 14/03/2017

9.      Nơi nhận hồ sơ: ThS. Phạm Thị Hoàng Lan, Phòng Khoa học và HTQT, Trường Đại học Kinh tế, để liên lạc qua điện thoại vui lòng gọi số: 0236.3958635 hoặc gửi thư  đến địa chỉ: lan.pth@due.edu.vn.

Vậy, Khoa Du Lịch kính gửi các Thầy, Cô, và các bạn sinh viên về thông tin chương trình.

 

Trân trọng./.