DHKT

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa 49K năm 2023

 

Chi tiết CTĐT Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành vui lòng xem tại đây: CTĐT Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2023

- Bản đặc tả CTĐT Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch 2023: CTĐT Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch (K3)

- Bản đặc tả CTĐT Chuyên ngành Quản trị sự kiện 2023: CTĐT Chuyên ngành Quản trị sự kiện (K26)