DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 12

04/02/2021

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 12]


- Ths. Trần Thị Kim Phương, Ths. Nguyễn Ký Viễn và TS. Trần Trung Vinh vừa có bài báo đã được công bố trên tạp chí Journal of Product & Brand Management - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI, Q1).
- Bài báo có tựa đề: “Brand equity and customer satisfaction: a comparative analysis of international and domestic tourists in Vietnam”.
- Khoa Du Lịch chúc mừng nhóm nghiên cứu!