DHKT

Nghiệm thu sách tham khảo cấp Khoa kết hợp sinh hoạt nhóm đọc

10/10/2023
Sáng ngày 4/10/2023, buổi Nghiệm thu sách tham khảo cấp khoa kết hợp sinh hoạt nhóm đọc Khoa Du lịch đã được diễn ra với chủ đề: “Quản lý thực phẩm dư thừa trong khách sạn: Lý thuyết và bài học thực tiễn” do TS. Trần Niên Tuấn trình bày. 
TS. Trần Niên Tuấn trình bày nghiệm thu sách trước các thầy cô giáo trong Khoa

Lãng phí thực phẩm là một vấn đề toàn cầu. Dù đem đến những tác động to lớn đến môi trường, nền kinh tế và an ninh lương thực, nhưng vấn đề về thực phẩm dư thừa trong ngành khách sạn vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, vấn đề quản lý thực phẩm dư thừa trong khách sạn cần được nghiên cứu nhiều hơn.

Nội dung sách tham khảo “Quản lý thực phẩm dư thừa trong khách sạn: Lý thuyết và bài học thực tiễn” đã cung cấp nền tảng kiến thức liên quan đến cách thức phân loại, nguyên nhân phát sinh, khung quản lý thực phẩm dư thừa và những rào cản liên quan đến quá trình thực hiện. 

Các vấn đề trình bày trong sách có thể hỗ trợ tốt cho giảng viên giảng dạy học phần Quản trị kinh doanh lưu trú, Quản trị kinh doanh nhà hàng, Quản trị các hoạt động nhà bếp và Kiểm soát chi phí trong khách sạn. Đồng thời, sách cũng hỗ trợ tốt cho sinh viên trong việc học và thực hành các nội dung liên quan đến các học phần trên. Cuốn sách cũng giúp các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng tìm ra những giải pháp hiệu quả để tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc quản lý thực phẩm dư thừa. 

Buổi Nghiệm thu sách kết hợp cùng sinh hoạt nhóm đọc đã gợi mở nhiều hướng nghiên cứu liên quan đến cả hai phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính với chủ đề về Quản lý thực phẩm dư thừa trong khách sạn, hướng tiếp cận giảm thiểu TPDT từ phía khách hàng, cách DN áp dụng công nghệ tiên tiến để ngăn chặn lãng phí thực phẩm hoặc áp dụng các kỹ thuật liên quan đến tái chế rác thải thực phẩm tại chỗ. 

 

TS. Trần Niên Tuấn và Nhóm tác giả 

Khoa Du lịch xin cảm ơn và trân trọng công sức và thành quả nghiên cứu của TS. Trần Niên Tuấn cùng nhóm tác giả.