DHKT

Short-term program scholarship at University of Nice Sophia Antipolis , France

29/01/2018
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS, CỘNG HÒA PHÁP TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN ERASMUS +

The International Cooperation Department - The University of Danang announce ERASMUS+ KA 1 Program Scholarship - the academic year 2018 - 2019, cooperation between The University of Danang and University of Nice-Sophia Antipolis, France granted by the European Commission

1. Đối tượng: Sinh viên, cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng.
2. Học bổng bao gồm:
- Chi phí vé máy bay khứ hồi: 1100 EUR
- Phí sinh hoạt: 850 EUR/tháng/sinh viên
- Phí sinh hoạt: 140 EUR/ngày/cán bộ
- Ngoài ra, đối tượng thụ hưởng sẽ chịu phí bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhà ở và phí an ninh xã hội theo quy định.
3. Ngoại ngữ: tiếng Anh/tiếng Pháp
4. Hạn nộp hồ sơ: 10.3.2018
Thông tin chi tiết về học bổng xem tại: http://due.udn.vn/…/thongbao/thongbaochitiet/id/7538/bid/456


Partners