DHKT

Hệ thống phổ biến

Văn bản

Biểu mẫu

Tin tức pháp luật

Những câu hỏi thường gặp

Hỏi - ĐápLiên hệ

Biểu mẫu xét quá trình cống hiến lâu năm

 Ngày có hiệu lực
 Ngày 26 tháng 11 năm 2017
 Hiệu lực
 Còn
 Loại văn bản
 Biểu mẫu  Nơi ban hành
 Đại học Đà Nẵng
 Lĩnh vực
 Thi đua, khen thưởng

Download: Tại đây