DHKT

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

 

1. Chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2021 đối với các đối tượng:

2. Danh mục đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh vào hồ sơ yêu cầu:

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, mẫu đơn đăng kí xét tuyểnhttps://due.udn.vn/tuvantuyensinh2021/gt/cid/4481

4. Thông tin tuyển sinh năm 2020 xem tại: https://due.udn.vn/tuvantuyensinh2021