DHKT

Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng Bộ môn, Khoa Luật

Vừa qua, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đã ký quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng hai Tổ bộ môn trực thuộc Khoa Luật. Theo đó:

ThS Đào Thị Nhung được bổ nhiệm là Tổ trưởng Tổ Luật Kinh tế - Dân sự,

ThS Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm là Tổ trưởng Tổ Luật Hành chính - Nhà nước.

Thay mặt BGH Nhà trường và BCN Khoa Luật, PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên đã tặng hoa chúc mừng hai tân Tổ trưởng bộ môn.

Hy vọng hai cô sẽ thực hiện tốt công tác trong cương vị mới và góp phần vào sự phát triển của Khoa Luật nói riêng và Trường Đại học Kinh tế nói chung!