DHKT

Danh sách đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2015

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

KHOA LUẬT – NĂM 2015

 

STT

Tên đề tài

Nhóm ngành

Sinh viên thực hiện

GVHD

1

Lừa đảo việc làm gia sư sinh viên

KD3

- Nguyễn Thị Hà 38k19

- Lê Thị Kim Phượng 38k19

 

Đào Thị Nhung

2

Quy định pháp lý về rượu bia và thực trạng sử dụng rượu bia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

nt

- Nguyễn Thị Thanh Hương 38k13

- Hồ Ngọc Minh

- Trương Thị Ánh Nguyệt

- Ngô Thị Thủy

- Trần Thị Thúy Như

Lê Thị Thu Hằng

3

Quảng cáo trên biển hiệu, bảng quảng cáo, bang rôn tại Đà Nẵng

nt

- Hoàng Thị Thùy 38k13

- Nguyễn Hoàng Hải

- Nguyễn Thị Thanh Tuyền

- Châu Thị Ngọc Tuyết

Mai Vân Anh

4

Phân tích tình hình nhượng quyền thương mại

nt

- Trần Ngọc Khánh Quỳnh 37k13

- Dương Việt Anh 37k13

- Phạm Đan Thi 39k19

 

Nguyễn Hoàng Duy Linh

5

Pháp luật về chất lượng mũ bảo hiểm cho người tham gia giao thông – thực trạng áp dụng và giải pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

nt

- Nguyễn Phương Thảo 39k19

- Nguyễn Thị Thanh Hà

- Ngô Thị Thanh Phương

- Đoàn Thị Thu Trang

- Nguyễn Thị Phương Thảo

- Võ Thị Thanh Thảo

NguyễnThị Hồng Phượng

6

Thực trạng xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng hiện nay ở Việt Nam

 

- Lưu Thị Anh Thơ 39k19

- Ngô Ngọc Hiền

- Phan Thị Diệu Hiền 39k13

Trần Văn Quang

7

Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Việt Nam trên thị trường nước ngoài

 

- Ngô Thị Tùng Linh 38k19

- Nguyễn Hà Giang 37k19

- Trần Kỳ Quang 38k19

Nguyễn Hoàng Duy Linh

8

Thực trạng áp dụng pháp luật về lưu trú cho khách du lịch nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

- Đặng Thị Thanh Thảo 37k19

- Nguyễn Thị Diễm Trang

- Lê Bảo Ân

 

Nguyễn Hoàng Duy Linh

9

Lợi ích của Hợp tác xã

 

- Nguyễn Chính Nghĩa 37k13

- Hà Phước Toàn

Trần Tuấn Sơn

10

Thực trạng pháp luật về chế định trách nhiệm sản phẩm sữa ở Việt Nam và tình hình thực thi trách nhiệm sản phẩm sữa của Doanh nghiệp trong giai đoạn 2005-2014

 

- Phan Thị Thanh Hồng 38k19

- Trương Thùy Trang 38k19

- Võ Thị Hoàng Ngân

Trần Văn Quang

11

Con dấu của doanh nghiệp – vấn đề lý luận và thực tiễn

 

- Nguyễn Giang Lam 38k13

- Nguyễn Thị Hồng Phượng 38k13

- Hồ Thị Hương

- Lê Thị Thanh Hương

Trần Trung

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2015

                                                                                                                             TM. KHOA LUẬT