DHKT

KHOA LUẬT KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI VĂN PHONG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

          Ngày 23/9/2022, tại Văn phòng Khoa Luật, Ban chủ nhiệm Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng cùng Văn phòng Luật sư Phong & Partners đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm triển khai các dự án đa dạng phi lợi nhuận nhằm tạo môi trường học tập, trau dồi kiến thức, sân chơi chuyên nghiệp mang tính ứng dụng thực tế cho sinh viên, khơi dậy niềm đam mê nghề luật của sinh viên.

          Thỏa thuận hợp tác là sự hiện thực hóa mong muốn của Phong & Partners trong hoạt động nghề nghiệp, đó là: Thực hiện trách nhiệm của thế hệ đi trước với thế hệ trẻ; góp phần nâng cao nghiệp vụ cho những người đang làm công tác pháp lý tại các đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp.
Trước mắt Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng cùng Văn phòng Luật sư Phong & Partners sẽ tổ chức cuộc thi “Chuyên viên pháp lý nhân sự giỏi”. Đây là cơ hội thuận lợi cho các bạn sinh viên thể hiện khả năng, kiến thức pháp lý liên quan đến pháp luật nhân sự ở các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế. Cuộc thi này là tiền đề cho các hoạt động mang nhiều ý nghĩa khác mà hai đơn vị sẽ triển khai trong thời gian đến.
          Tin rằng, với mối quan hệ hợp tác nghiêm túc đã được hai bên chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết, các dự án sắp tới sẽ thành công, hữu ích và mang lại những giá trị tích cực cho xã hội.
         Một số hình ảnh của buổi lễ ý nghĩa này:


Tin và bài: Nhóm TT Khoa Luật