DHKT

ThS. Lê Thị Hoàng MinhThS. Lê Thị Hoàng Minh

- Cử nhân Luật Thương mại, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

- Thạc sĩ Luật Hiến pháp - Hành chính, trường Đại học quốc gia Hà Nội

 

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Pháp luật đại cương

- Luật Hành chính

- Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

 

 


TIN LIÊN QUAN