DHKT

ThS. Lê Hồng PhướcThS. Lê Hồng Phước

- Cử nhân Luật Kinh tế, trường Đại học Khoa học Huế

- Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật Dân sự, trường Đại học Khoa học Huế

- Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Luật Hà Nội

Lý lịch khoa học (CV):

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Pháp luật đại cương

- Luật Dân sự

- Luật Lao động

- Luật Thương mại

 


TIN LIÊN QUAN