DHKT

ThS. Lê Thị Phương TrangThS. Lê Thị Phương Trang

- Cử nhân Luật Kinh tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

- Thạc sĩ Luật, trường Đại học Panthéon-Assas Paris II (trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên giữa Đại học Paris II và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

 

Lý lịch khoa học (CV):

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Pháp luật đại cương

- Luật Hình sự

- Công pháp quốc tế

 

 


TIN LIÊN QUAN