DHKT

ThS. Đào Thị NhungThS. Đào Thị Nhung

- Cử nhân Luật Kinh tế quốc tế, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

- Thạc sĩ Luật Kinh tế quốc tế và Cộng đồng Châu Âu, trường Đại học Nantes, Cộng hoà Pháp

 

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Luật Đất đai

- Pháp luật kinh doanh bất động sản

- Luật Dân sự

- Luật Thương mại

- Pháp luật Thi hành án

 


TIN LIÊN QUAN