DHKT

ThS. Trần Văn QuangThS. Trần Văn Quang

- Cử nhân Luật, trường Đại học Huế

- Thạc sĩ Luật, trường Đại học Nantes - Cộng hoà Pháp

- Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Pháp

Lý lịch khoa học (CV):

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Luật Thương mại

- Luật Thương mại quốc tế

- Tư pháp quốc tế

 

 


TIN LIÊN QUAN