DHKT

Th.S NCS Nguyễn Hoàng Duy LinhThS. Nguyễn Hoàng Duy Linh

- Cử nhân Luật, trường Đại học Khoa học Huế

- Thạc sĩ Trường Luật và Khoa học Chính trị, ĐH Nantes, Cộng hoà Pháp

- Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Pháp

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Luật Ngân hàng

- Luật Tài chính

- Luật Thương mại điện tử