DHKT

Giới thiệu chương trình đào tạo Khoa Luật, Đại học Kinh tế Đà Nẵng

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA LUẬT

Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng hiện đang đào tạo bậc Cử nhân với hai chuyên ngành: Luật kinh doanh và Luật học (theo hệ đào tạo chính quy và vừa làm vừa học).

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH

1. Ngành Luật kinh doanh là gì?

Là ngành học hướng đến việc đào tạo và cung ứng cho xã hội những cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; được trang bị một cách có hệ thống những kiến thức về pháp luật Việt Nam và kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật về kinh doanh; có khả năng thích nghi tốt với môi trường pháp luật và hoạt động kinh doanh năng động, nhiều áp lực.

2. Sinh viên sẽ học được những gì?

a) Kiến thức

 • Hiểu biết về pháp luật, hiểu biết sâu về pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
 • Bước đầu tiếp cận với pháp luật quốc tế, đặc biệt là pháp luật quốc tế về thương mại.
 • Nắm được một số kiến thức cơ bản về kinh doanh, thương mại bên cạnh những kiến thức pháp luật.

b) Kỹ Năng

 • Có khả năng phân tích tình huống pháp lý về hoạt động kinh doanh; vận dụng nhạy bén, linh hoạt các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề đó.
 • Có kỹ năng cơ bản trong soạn thảo hợp đồng và các văn bản pháp lý cần thiết trong hoạt động kinh doanh.
 • Làm việc độc lập, tự tin dưới áp lực cao.
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc bằng ngoại ngữ

c) Thái độ

 • Tôn trọng, chấp hành nghiêm túc pháp luật, suy nghĩ trên nền tảng đạo lý, quyết định và hành động trên cơ sở pháp lý.
 • Có ý thức trách nhiệm cao đối với chính cá nhân mình cũng như với cộng đồng và xã hội;
 • Đánh giá kết quả hoạt động nghề nghiệp của mình với thái độ trung thực, cầu thị, phối hợp hài hòa khi làm việc theo nhóm trong môi trường đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.

 

3. Tại sao sinh viên nên chọn học ngành này?

+ Bất cứ môi trường nào, lĩnh vực nào cũng cần kiến thức về pháp luật nói chung;

+ Hoạt động kinh doanh đang có những bước phát triển mạnh, trong khi đội ngũ chuyên gia pháp lý vẫn đang còn thiếu, vì vậy, ngành Luật kinh doanh sẽ mang đến cho bạn:

 • Cơ hội việc làm, thu nhập và thăng tiến hấp dẫn ở nhiều môi trường khác nhau, nhất là trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
 • Cơ hội để tiếp tục học tập tiếp ở những bậc cao hơn hoặc trở thành luật sư.

4. Học xong sinh viên có thể làm gì?

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, cụ thể:

- Làm quản lý, hoặc cố vấn pháp lý trong các doanh nghiệp.

- Làm tư vấn độc lập về lĩnh vực kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực luật kinh doanh trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

- Làm việc trong các cơ quan nhà nước.

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HỌC

1. Ngành Luật học là gì?

Là ngành học hướng đến việc đào tạo và cung ứng cho xã hội những cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; được trang bị một cách toàn diện những kiến thức về các ngành luật khác nhau trong hệ thống pháp luật Việt Nam và kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế; có khả năng thích nghi tốt với môi trường pháp luật trong hiện tại và tương lai.

 

2. Sinh viên sẽ học được những gì?

a) Kiến thức

 • Hiểu biết một cách sâu sắc, toàn diện về các ngành luật khác nhau trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
 • Bước đầu tiếp cận với pháp luật quốc tế trong nhiều lĩnh vực như lãnh thổ, quốc tịch, ngoại giao, lãnh sự, luật biển quốc tế…
 • Nắm vững một số kiến thức pháp lý chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự, hành chính…

b) Kỹ Năng

 • Có khả năng phân tích tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn; vận dụng pháp luật nhạy bén, linh hoạt trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
 • Nắm bắt được xu hướng thay đổi của pháp luật trong bối cảnh thay đổi của xã hội
 • Làm việc độc lập, tự tin dưới áp lực cao
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc bằng ngoại ngữ

c) Thái độ

 • Tôn trọng, chấp hành nghiêm túc pháp luật, suy nghĩ trên nền tảng đạo lý, quyết định và hành động trên cơ sở pháp lý.
 • Có ý thức trách nhiệm cao đối với chính cá nhân mình cũng như với cộng đồng và xã hội;
 • Đánh giá kết quả hoạt động nghề nghiệp của mình với thái độ trung thực, cầu thị, phối hợp hài hòa khi làm việc theo nhóm trong môi trường đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.

 

3. Tại sao sinh viên nên chọn học ngành này?

+ Bất cứ môi trường nào, lĩnh vực nào cũng cần phải có kiến thức về pháp luật.

+ Đội ngũ chuyên gia pháp lý ở nước ta trong các lĩnh vực vẫn đang còn thiếu, vì vậy, ngành Luật học sẽ mang đến cho bạn:

 • Cơ hội việc làm, thu nhập và thăng tiến hấp dẫn ở nhiều môi trường khác nhau, từ các cơ quan nhà nước đến các doanh nghiệp.
 • Cơ hội để tiếp tục học tập tiếp ở những bậc cao hơn hoặc trở thành luật sư.

4. Học xong sinh viên có thể làm gì?

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, cụ thể:

- Làm việc tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, Ban, Ngành.

- Làm việc tại Tòa án nhân dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân các cấp.

- Làm quản lý, hoặc cố vấn pháp lý trong các doanh nghiệp.

- Làm luật sư tư vấn hoặc tranh tụng.

- Đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu về pháp luật.