DHKT

Tuyển dụng nhân viên thời vụ bộ phận Nhà hàng tại Hyatt Regency Resort & Spa Danang

30/04/2019

Tuyển dụng nhân viên thời vụ bộ phận Nhà hàng tại Hyatt Regency Resort & Spa Danang

 

Hiện tại khách sạn Hyatt Regency Danang đang có nhu cầu tuyển nhân viên thời vụ bộ phận Phục vụ nhà hàng.

Hiện tại mức lương là 160,000VND/ ca 8 tiếng 45 phút đã tính thời gian ăn giữa ca. Thời giờ làm việc linh động vì các bạn có thể sắp xếp với bộ phận.

Vui lòng gửi hồ sơ qua email y.huynh@hyatt.com