DHKT

Nhóm đọc Khoa Thương mại với chủ đề "Cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE"

28/01/2016

Phòng Khoa học & HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, học viên sau đại học, các bạn sinh viên tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên của Nhóm đọc Khoa Thương mại

Với chủ đề: Cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE

Thời gian: 13h30 ngày 29/01/2016 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Văn phòng khoa Thương mại

Nội dung:

1. Thảo luận về Kế hoạch triển khai hoạt động Nhóm đọc

2. Báo cáo nghiên cứu:

    Báo cáo viên: TS. Trịnh Thúy Hường

    Nội dung: Cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE

Thông báo này thay cho giấy mời

Trân trọng.

 


NEWS-EVENTS-VIDEOS