Contact Us

International Cooperation - Danang University Of Economics - University Of Danang

71 Ngu Hanh Son, Danang City

(0511) 3-954-243

sdh@due.edu.vn

Dự thảo các Quy định liên quan đến hoạt động HTQT

13/11/2017

1. Dự thảo "Quy định gửi và tiếp nhận sinh viên tham gia Chương trình trao đổi sinh viên"

xem tại đây.

2. Dự thảo "Quy định quản lý người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN"

xem tại đây.