DHKT

Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

Title: Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

Author: Nguyễn Quốc Tuấn chủ biên, Phùng Thị Phước An, Trà Lục Diệp, Trần Thị Hằng, Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Loan, Đinh Thị Thủy Na, Nguyễn Thị Bích Thu

Subject: Phát triển, Quản trị, Nguồn nhân lực

Description: Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực. Chương 2: Phân tích và thiết kế công việc. Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực. Chương 4: Tuyển dụng nguồn nhân lực. Chương 5: Quản trị thành tích. Chương 6: Phát triển nguồn nhân lực. Chương 7: Tưởng thưởng nhân viên.

Abstract: Quản trị nguồn nhân lực

Publisher: Đà Nẵng

Year of publication: 2022

ISBN: 9786048467173