DHKT

Giáo trình kỹ thuật tổ chức công sở

Title: Giáo trình kỹ thuật tổ chức công sở

Author: TS. Trương Thị Thu Hiền chủ biên; ThS. Lưu Thị Mai Thanh

Subject: Tổ chức hành chính, Tổ chức công sở

Description: Chương 1: Lý luận chung về kỹ thuật tổ chức công sở. Chương 2: Thiết kế và phân tích công việc. Chương 3: Phân công và tổ chức điều hành công việc. Chương 4: Xây dựng quy chế, kế hoạch làm việc. Chương 5: Lãnh đạo, quản lý công việc trong công sở và xây dựng, phát huy vai trò. Chương 6: Tổ chức, điều hành cuộc họp và kiểm tra, kiểm soát công việc trong công sở.

Abstract: Kỹ thuật tổ chức công sở

Publisher: Đà Nẵng

Year of publication: 2022

ISBN: 9786048469542