Danh sách các Chương trình học bổng trao đổi giữa Trường ĐH Kinh tế và các trường đối tác nước ngoài

10/02/2017

THÔNG BÁO


Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy

Nhằm khuyến khích học tập, động viên sinh viên có thành tích tốt trong học tập, cũng như hỗ trợ sinh viên có cơ hội được học tập tại các môi trường giáo dục tiên tiến trên thế giới, Phòng Khoa học & HTQT thông báo về Danh sách các Chương trình học bổng trao đổi sinh viên (ngắn hạn) giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và các Trường Đại học đối tác nước ngoài.

Với giá trị học bổng lớn và được học tập tại các cơ sở giáo dục uy tín, những Chương trình trao đổi này sẽ là cơ hội để sinh viên của Trường trải nghiệm và gia tăng cơ hội phát triển nghề nghiệp tương lai. Trong năm 2016, đã có 14 sinh viên của Trường được nhận học bổng dưới các Chương trình trao đổi này. Sinh viên tham khảo thêm thông tin về môi trường học tập quốc tế cũng như những chia sẻ của các bạn sinh viên đã từng tham gia những Chương trình trao đổi tại đây.  

Vậy Phòng Khoa học & HTQT thông báo đến tất cả các em sinh viên được biết và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết. Thông tin chi tiết các Chương trình học bổng trao đổi sinh viên (ngắn hạn) xem tại đây. Để biết thêm chi tiết, sinh viên liên hệ Phòng Khoa học & HTQT (B201, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, sđt: 0236.395.8635).

Trân trọng!

Phòng Khoa học & HTQT