Thông báo tổ chức Chuyên đề khoa học "Công nghiệp hóa Việt Nam trong giai đoạn mới" do GS.TS. Trần Văn Thọ (GS Kinh tế học tại ĐH Waseda, Tokyo, Nhật Bản) trình bày

10/02/2017

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII khẳng định “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Tuy nhiên, như Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng đã đánh giá: “Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được”. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt là xu thế công nghiệp hóa thế giới hiện nay đang đặt ra những yêu cầu cấp bách trong đổi mới thể chế, chính sách, môi trường đầu tư của Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng của nội dung này, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức Chuyên đề khoa học với chủ đề “Công nghiệp hóa Việt Nam trong giai đoạn mới”, do GS.TS. Trần Văn Thọ (Giáo sư Kinh tế học của Đại học Waseda, Tokyo) trình bày.

Chuyên đề là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên bàn luận, trao đổi, và nhìn nhận lại thành quả công nghiệp hóa của Việt Nam trong 20 năm qua; đánh giá xu thế công nghiệp hóa thế giới hiện nay và thách thức đối với Việt Nam, cũng như những chiến lược, chính sách mà Việt Nam cần tiến hành cho giai đoạn tới.

Thời gian: 09h30, ngày 11 tháng 02 năm 2017 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Thay mặt Nhà trường, Phòng Khoa học & HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, các nhà khoa học, học viên sau đại học, và các em sinh viên thu xếp thời gian tham dự.

Trân trọng./.