Thông báo về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

11/10/2016

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên hình thành thói quen nghiên cứu và khả năng học tập suốt đời. Để thúc đẩy và tạo cơ hội cho sinh viên có điều kiện tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng đến Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng chính thức phát động hoạt động “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017”. Đây là sự kiện đặc biệt để sinh viên có cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học của mình; từ đó thúc đẩy niềm đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Thông tin chi tiết về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017 vui lòng xem tại đây

Mẫu Phiếu đăng ký đề tài

Mẫu trình bày toàn văn

Mẫu trình bài tóm tắt 

Nhà Trường thông báo để sinh viên được biết và tham gia đăng ký.