DHKT

 • Thông điệp Trưởng Khoa

  Trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh và thương mại đang nỗ lực thay đổi để thích ứng với một tương lai định hình bởi công nghệ, Khoa Thương mại Điện tử, Trường ĐHKT ra đời nhằm kết nối những con người có đam mê kinh doanh và yêu thích công nghệ với một lĩnh vực hoạt động mới mẻ đầy tiềm năng của Việt Nam và thế giới .

  Khát vọng của chúng tôi là xây dựng một nền kinh doanh thương mại Việt Nam hiện đại và hoà nhập với thế giới, với những con người giàu tài năng và tâm huyết, trên nền tảng khoa học và công nghệ kinh doanh tiên tiến cho một Việt Nam thịnh vượng.

  Kế thừa truyền thống hơn 40 năm đào tạo lĩnh vực kinh doanh thương mại, cùng sự năng động và tiên phong trong công nghệ kinh doanh, Khoa Thương mại Điện tử chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp, trở thành địa chỉ tin cậy của sinh viên, phụ huynh và cộng đồng kinh doanh.

  Chúng tôi mong muốn trở thành ngôi nhà chung cho những con người luôn tìm kiếm các trải nghiệm sáng tạo, dám thay đổi, luôn nỗ lực hoàn thiện mình và sẵn sàng thách thức các giới hạn của bản thân. Chúng tôi tin rằng, hành động cùng nhau, chúng ta có thể làm cho các tiến bộ khoa học và công nghệ mới nhất hiện hữu thành công trong các hoạt động kinh doanh và thương mại tại Việt Nam.

  Phương châm hành động của chúng tôi là,

  "Try Hard, Do Smart"

  (Không ngừng thử nghiệm, thực hiện thông minh)

  TS. VÕ QUANG TRÍ