DHKT

TỌA ĐÀM DOANH NGHIỆP VÀ KẾT NỐI CỰU SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ

22/12/2022

Nhằm kết nối doanh nghiệp và cựu sinh viên ngành Kinh tế, cũng như lấy ý kiến của các bên liên quan để rà soát, cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn, sắp tới, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi "Tọa đàm doanh nghiệp và Kết nối cựu sinh viên Ngành Kinh tế"

Сhương trình sẽ có sự tham gia của các đại diện đến từ Doanh nghiệp, Đại diện Cơ quan quản lý Nhà nước, các Sở ban ngành TP Đà Nẵng, cựu sinh viên, cùng toàn thể cán bộ của Khoa Kinh tế.

Mục tiêu của buổi tọa đàm bao gồm:

-Tập hợp ý kiến đóng góp của doanh nghiệp cho chương trình đào tạo của ngành Kinh tế.

- Chia sẻ của doanh nghiệp về các yêu cầu đáp ứng quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp.

- Đạt được cam kết đối với việc tham gia các hoạt động tham luận một số chủ đề liên quan đến các học phần, ngoại khoá, tài trợ các sự kiện của sinh viên

- Kí biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp: Công ty Manulife, Công ty TNHH Pigeon Logistics.

- Kết nối được mạng lưới cựu sinh viên của Khoa Kinh tế.

Thời gian: 7h30 sáng thứ Bảy, ngày 24/12/2022

Địa điểm: Phòng E101, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng