DHKT

 • Giới thiệu về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

  ĐÀO TẠO

  Khoa Kinh tế đảm nhiệm đào tạo 4 chuyên ngành đại học gồm: Kinh tế Phát triển; Kinh tế Đầu tư; Kinh tế Quốc Tế; Kinh tế và quản lý công; 2 chuyên ngành thạc sĩ gồm: Kinh tế phát triển; Quản lý kinh tế và 01 chuyên ngành tiến sĩ  Kinh tế phát triển.

  Trong 40 năm qua Khoa Kinh tế đã đào tạo hơn 2500 sinh viên hệ chính quy từ khoá 1 đến khoá 40; đào tạo cử nhân hệ Đại học ngắn hạn, hệ mở rộng, hệ vừa học vừa làm tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận… với tổng số lượng hơn 3000 học viên. Đào tạo cao học chuyên ngành Kinh tế phát triển bắt đầu từ khóa 18, đến nay khoảng 500 học viên đã tốt nghiệp và hiện có khoảng 160 đang theo học trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế phát triển được thực hiện từ năm 2012, hiện có 20 nghiên cứu sinh đang theo học.

  Các sinh viên của Khoa sau khi ra trường đều có việc làm và thành đạt. Hiện nay nhiều cựu sinh viên của Khoa đang công tác và giữ nhiều vị trí, chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   

  Trong những năm qua Khoa đã hoàn thành 50 đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở; đang thực hiện 01 đề tài cấp nhà nước và hàng trăm bài báo có tính thực tiễn cao. Từ năm 2010 đến nay Khoa đã xuất bản được 10 giáo trình, 02 sách chuyên khảo, và hàng chục tài liệu giảng dạy phục vụ công tác giảng dạy hệ chính quy và một số giáo trình đang hoàn thiện để xuất bản trong những năm đến. Hầu hết bài giảng các môn học do khoa đảm nhận đã được đưa lên mạng E – leaning của trường để phục vụ cho công tác giảng dạy.

  Ngoài ra, Khoa đã tổ chức được nhiều hoạt động học thuật tại các tổ chuyên môn phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Khoa cũng đã thực hành liên kết và thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu ứng dụng với các tổ chức kinh tế - xã hội ở các địa phương Miền Trung - Tây Nguyên thông qua các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và được đánh giá cao về mặt thực tiễn của các công trình nghiên cứu trong phát triển kinh tế của địa phương

  Danh mục một số đề tài Khoa học đã được nghiệm thu những năm gần đây: