DHKT

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP: TỌA ĐÀM PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Khoa Thương mại điện tử đã thiết lập mối quan hệ với mạng lưới doanh nghiệp chuyên gia uy tín luôn đồng hành cùng khoa trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên như FPT Software, TMA Solutuons, Big C Đà Nẵng, Orient Software, Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung, Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam...

Tọa đàm với doanh nghiệp về phát triển nghề nghiệp cho sinh viên 

Làm việc với FPT Software

Là việc với TMA Solutions

Làm việc với Orient Software

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP