DHKT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

21/03/2021

Năm 2021, khoa Thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN  tuyển sinh 03 ngành như sau:

Ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI

  • Mã ngành: 7340121
  • Tuyển sinh chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI
  • Chỉ tiêu: 115

Xem giới thiệu về ngành Kinh Doanh Thương Mại ở ĐÂY

Ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  • Mã ngành: 7340122
  • Tuyển sinh chuyên ngành: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  • Chỉ tiêu: 120

Xem giới thiệu về ngành Thương Mại Điện Tử ở ĐÂY

Ngành KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH

  • Mã ngành: 7340420
  • Tuyển sinh chuyên ngành: KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH
  • Chỉ tiêu: 95

Xem giới thiệu về ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh ở ĐÂY


Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN  XEM Ở ĐÂY

Trang tư vấn tuyển sinh trực tuyến của trường sẽ giúp giải đáp mọi thắc mắc về tuyển sinh của bạn, XEM Ở ĐÂY