DHKT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2020 CỦA KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

09/02/2020

Năm 2020, khoa Thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN  tuyển sinh 03 ngành như sau:

Ngành KINH DOANH THƯƠNG MẠI

  • Mã ngành: 7340121
  • Tuyển sinh chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI
  • Chỉ tiêu: 130

Xem giới thiệu về ngành Kinh Doanh Thương Mại ở ĐÂY

Ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  • Mã ngành: 7340122
  • Tuyển sinh chuyên ngành: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  • Chỉ tiêu: 137

Xem giới thiệu về ngành Thương Mại Điện Tử ở ĐÂY

Ngành KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH

  • Mã ngành: 7340420
  • Tuyển sinh chuyên ngành: KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH
  • Chỉ tiêu: 105

Xem giới thiệu về ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh ở ĐÂY


Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN xem ở đây: https://due.udn.vn/tuvantuyensinh2020

Trang tư vấn tuyển sinh trực tuyến của trường sẽ giúp giải đáp mọi thắc mắc về tuyển sinh của bạn: https://due.udn.vn/vi-vn/tuvantuyensinh2020/hd