• LIÊN HỆ

    PHÒNG ĐÀO TẠO – CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY LIÊN KẾT QUỐC TẾ

    Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

    Số điện thoại: 0236 3950 110/ 0236 3950 227

    Email: academic_affairs@due.edu.vn

    Website: http://due.udn.vn